JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Monumentálny pohľad na Dóm svätého Martina prináša obraz s názvom "Kostol svätého Martina". Obloha jasného dňa dominuje aj susediacemu starému mestu s kostolom svätého Mikuláša v pozadí. Centrálne umiestnenie veže kostola ho prirodzene spája so silným duchovným odkazom. Imaginarita prostredia upriamuje pozornosť práve na toto spojenie.Obraz zozadu

Obraz je na sendvičovej podložke, zozadu môže mať rám, ktorý slúži na vystuženie a zavesenie obrazu.

Pre obraz v rozmere 30 x 40 cm (rám) je možné zvoliť čierny alebo biely rám v rovnakej cene.